Підвищення продуктивності: суть поняття, способи оцінки

Зміст

 • Якою буває продуктивність?
  • Які показники впливають на продуктивність?
  • Як вимірюють продуктивність?
 • Показники зростання продуктивності
  • Три «кити» продуктивності праці
  • Як оцінити результативність на виробництві?
  • Як проявляється поліпшення ситуації?
  • В яких напрямках ведеться робота по підвищенню продуктивності?
 • Основні дії керівного апарату

На будь-якому виробництві і в кожній організації є ті, хто працюють і, власне, плід їх роботи – кінцевий продукт. Це може бути виріб, товар, послуга або наукове відкриття.

Для того щоб підприємство було успішним і не працювало собі у збиток, керівництву важливо не забувати, що підвищення продуктивності праці повинно відбуватися регулярно. Важливо вміти контролювати успішність роботи кожного працівника і колективу в цілому, поліпшувати умови і знаходити засоби, що допомагають досягати запланованої мети. Без цього будь-яка фірма швидко прогорить, так як не зможе ні забезпечувати своє існування, ні отримувати прибуток.

Якою буває продуктивність?

 • Фактичною. Обчислюється вона із зіставлення праці, який витрачений працівниками і кінцевого продукту, отриманого в результаті їх дій.
 • Готівкової. Говорить про те, скільки продукту можна отримати на виході, якщо виключити фактори, що заважають виробництва. До них відносяться простої, втрати, такі як шлюб, непередбачене очікування.
 • Потенційною. Це ідеальний результат, продукт відмінної якості, що отримується за усунення всіх недоліків і перешкод виробництва, технічних затримок. На таку продуктивність впливають і оновлення обладнання і кваліфікація співробітників.

Які показники впливають на продуктивність?

Перед тим, як шукати шляхи підвищення продуктивності праці, важливо зрозуміти, що становить цей показник. Як правило, оцінці підлягають наступні дані:

Виробіток – це відношення кількості кінцевої продукції, товарів або послуг до того часу, який витрачається працівником на його виготовлення.

Трудомісткість є поняттям, що йдуть від зворотного. Скільки сил і ресурсів іде у співробітника, щоб якісно виконати свою робочу норму – ось чим визначається цей показник.

Як вимірюють продуктивність?

Підвищення продуктивності праці на підприємстві вимірюється за допомогою трьох методів: натуральний, вартісний та трудового.

 • Натуральний. Це те, скільки кілограмів, метрів або штук було вироблено протягом певного часу (години або доби). Даний метод застосовується на виробництвах, продукт яких має конкретне матеріальне вираження. До таких підприємств належать лісові та вугільні, нафтові і газові, текстильні і металургійні.
 • Трудовий. Є співвідношенням фактичних часових витрат до нормативних. Тобто, одним показником вважається реальне витрачений працівником час, а іншим – те, яке зазначено в корпоративних документах.
 • Вартісний метод. Є найбільш зручним і поширеним, особливо там, де виробляється широкий асортимент продукції. Завдяки цим способом можна привести все виробляється до спільного знаменника.

Показники зростання продуктивності

 • Перший показник зазвичай має технічні характеристики. Це підвищення якості обладнання, застосування новітніх засобів, сировини, автоматизація, поліпшення властивостей виробленого. Сюди ж відноситься впровадження передових механізмів і технологій.
 • Наступним умовою, якого зобов’язано підвищення ефективності праці, є оптимізація управління на виробництві, більш високі норми праці, збільшення різного роду показників. Співробітників, не виробляють потрібну кількість продукції, стає менше, механічні операції автоматизуються, а керівництво робочим процесом стає більш зручним і простим.
 • Структурні зміни, які включають в себе більшу або меншу кількість закуповуваних напівфабрикатів або комплектуючих, що робить працю зручним та результативним.

Три «кити» продуктивності праці

Щоб працівники не виконували зайвих дій, не витрачали непорівнянне з результатами кількість часу, керівництву варто звернути увагу на головні складові даного процесу.

 • Ефективність і результативність праці потрібно регулярно моніторити. Тільки в цьому випадку керівництво буде знати слабкі місця в діяльності своїх працівників і успішно усувати їх.
 • Одним вивченням результатів оцінки якості праці персоналу не обійтися. Важливо підвищувати професійну грамотність співробітників і поліпшувати умови їх діяльності.
 • Заохочення найкращих є основою основ підвищення якості праці.

Як оцінити результативність на виробництві?

Постійний контроль – найважливіша умова успішного бізнесу. Тому хороший керівник регулярно відслідковувати успішність праці своїх працівників, спираючись на наступні критерії:

 • Дієвість. Якою мірою досягнуті поставлені цілі.
 • Якість продукції. Відповідає вироблене технічним вимогам, виправдані очікування.
 • Економічність. Яка кількість коштів і ресурсів використано працівниками в процесі виробництва.
 • Продуктивність. Скільки праці витрачено системою в цілому на те, щоб створити певну кількість продукції.
 • Прибутковість. Який дохід від продажу виробленого, наскільки зусилля окупаються, на нього витрачені.
 • Якість праці. Думка працівників про те, наскільки їм комфортно працювати – важлива умова продуктивності.

Як проявляється поліпшення ситуації?

Шляхи підвищення продуктивності праці можуть бути різними, але вони ведуть до однієї мети – до процвітання організації і виведенню її на лідируючі позиції.

 • Кількість продукції, яка створюється в певну одиницю часу, збільшується, але при цьому якість залишається колишнім, або переходить на більш високий рівень.
 • Продукція стає більш якісної притому, що час, на неї витрачається, залишається незмінним.
 • Трудові витрати кожного окремого працівника зменшуються, а виробленого стає більше при збереженні якості.
 • Собівартість продукції знижується в той час, як дії співробітника оптимізуються.
 • Звернення товару скорочується так само, як і час виробництва.
 • За рахунок різних причин збільшується прибуток, який отримує підприємство за умови того, що якість продукції залишається незмінним.

В яких напрямках ведеться робота по підвищенню продуктивності?

Одним з головних дій компанії є зниження трудомісткості. Відбувається воно зазвичай за рахунок автоматизації технологічних процесів, модернізації обладнання та алгоритмів роботи.

Робочий час – велика цінність. Важливим явищем стає розумне використання кожної години, який працівник проводить на підприємстві, та вдосконалення управлінської системи.

Важливим засобом зростання виробничих показників буде і підвищення кваліфікації персоналу, грамотне розподіл робочих місць між управлінцями та рядовими працівниками.

Основні дії керівного апарату

Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві потрібно починати використовувати, переконавшись в їх ефективності та безвідмовності. Однак існують вірні засоби, що допомагають налагодити роботу кожного:

 • Найголовнішим моментом є створення особливої системи, яка дозволить контролювати і вимірювати продуктивність праці. На кожному підприємстві вона може бути особливою, шикуватися в залежності від обсягів виробництва і характеру роботи співробітників.
 • Необхідно знайти баланс між виробничими резервами, а також засобами і можливостями підприємства.
 • Важливо створити грамотний план по підвищенню показників і якості праці працівників.
 • Далі потрібно знайти кошти і можливість грамотного і систематичного заохочення працівників за виконання норми.
 • Ще одна умова успішного підвищення продуктивності – навчання персоналу методам, оптимізуючих витрачені зусилля.

Не існує загального, універсального рецепту для всіх підприємств і організацій. Хороший керівник розуміє, що йому доведеться долати труднощі вже на першому етапі. Створити систему підвищення продуктивності складно, особливо там, де результатом для співробітників є не вироблені кілограми або літри, а інтелектуальні цінності, певні послуги або власне управління. Тому ця система повинна стати плодом колективної свідомої домовленості керівників. Постійне спостереження, коригування і порівняння показників – ось рецепт підвищення продуктивності.

Добавить комментарий